A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / МУЗГ, БСШУС-ын сайдын тушаал, шийдвэрүүд

МУЗГ, БСШУС-ын сайдын тушаал, шийдвэрүүд

Аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын үлгэрчилсэн журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 сарын 26 –ний өдрийн А/315 дугаар тушаалын хавсралт АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.Аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар (цаашид “газар” гэх)-ын бүрэн эрх, чиг үүрэг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.   1.2.Газар нь үйл ажиллагаандаа Боловсролын тухай …

Дэлгэрэнгүй »

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралт ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн …

Дэлгэрэнгүй »