A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / master

master

АНГЛИ ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛЫН АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5 дахь хэсэгт заасны дагуу Англи хэлний боловсролын аймгийн дэд хөтөлбөрийн төслийг олон нийтэд танилцуулж саналыг авч байна. Эцэг эх, олон нийтийн иргэд, багш нар, суралцагчдыг саналаа өгөхийг уриалж байна. Саналыг 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны …

Дэлгэрэнгүй »

“Боловсролын чанарт ахиц гаргацгаая” Архангай аймгийн багш нарын анхдугаар зөвлөгөөн зохион байгуулагдана

УИХ-ын гишүүн Ё.Баатарбилэгийн санаачилгаар 2020 оны 08 сарын 14-16-ны өдрүүдэд Архангай аймагт “Боловсролын чанарт ахиц гаргацгаая” анхдугаар зөвлөгөөнийг хийхээр төлөвлөж байна. Зөвлөгөөнийг БШУ-ны яам, Боловсролын хүрээлэн, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсролын хүрээлэн, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд УИХ-ын гишүүн Ё.Баатарбилэг… /тодруулах/, …

Дэлгэрэнгүй »

Аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын үлгэрчилсэн журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 сарын 26 –ний өдрийн А/315 дугаар тушаалын хавсралт АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.Аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар (цаашид “газар” гэх)-ын бүрэн эрх, чиг үүрэг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.   1.2.Газар нь үйл ажиллагаандаа Боловсролын тухай …

Дэлгэрэнгүй »

Боловсролын тухай хууль

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2002 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот   БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь боловсролын үндсэн зарчим, тогтолцоо, агуулга, удирдлага, зохион байгуулалт, боловсролын харилцаанд оролцогчдын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж, иргэний сурч боловсрох эрхийг хангахтай холбогдсон …

Дэлгэрэнгүй »

Бага, дунд боловсролын тухай хууль

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2002 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот   БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. /Энэ хэсэгт 2008 оны 5 дугаар сарын 23-ны …

Дэлгэрэнгүй »

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2008 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хот   СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Сургуулийн өмнөх …

Дэлгэрэнгүй »