A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Шинэ мэдээ / Гэгээрлийн цаг

Гэгээрлийн цаг

гэгээрлийн цаг

“СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” ҮНДЭСНИЙ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА: БСШУС-ын сайдын санаачилгаар сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн олон удаагийн судалгаа, багш нарын хэлэлцүүлгээс гарсан хүсэлтийг үндэслэн сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах ажлыг хагас жилийн хугацаанд хийсэн.Агуулга давхардсан, хүндэдсэн, томьёоллыг нь тодотгох шаардлагатай сургалцахуйн зорилтуудыг сайжруулсан үр дүнгээ ажлын хэсгийн зүгээс өнөөдөр багш нарт танилцууллаа. #Гэгээрлийнцаг

Posted by Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам on Sunday, August 4, 2019

“СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” ҮНДЭСНИЙ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА:
БСШУС-ын сайдын санаачилгаар сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн олон удаагийн судалгаа, багш нарын хэлэлцүүлгээс гарсан хүсэлтийг үндэслэн сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах ажлыг хагас жилийн хугацаанд хийсэн.
Агуулга давхардсан, хүндэдсэн, томьёоллыг нь тодотгох шаардлагатай сургалцахуйн зорилтуудыг сайжруулсан үр дүнгээ ажлын хэсгийн зүгээс өнөөдөр багш нарт танилцууллаа. 

Санал болгох

ЮНЕСКО-ийн “Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай” 2005 оны конвенцын шинжээч бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдлаа.

Соёлын олон янз байдлын олон улсын сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “СОЁЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ …