Боловсрол, соёл, урлагийн газрын бүтэц, зохион байгуулалт

Архангай аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 сарын 23-ны а/169 дугаар захирамжаар Болвсрол, соёл урлагийн газрын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг баталж өгсөн.

Уг захирамжийн дагуу Боловсрол, соёл урлагийн газар нь дараах бүтэц, орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд :

 1. Боловсрол соёл, урлагийн газрын дарга – Ц.Мөнхбат
 2. Мэргэжил, арга зүйн хэлтсийн дарга – Ж.Дэнсмаа
  • Байгалийн ухааны сургалт хариуцсан мэргэжилтэн- Д.Алтангэрэл
  • Математик, мэдээлэл зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн – А.Амгаланбаатар
  • Бага боловсролын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн – Х.Дэлгэрмаа
  • Технологийн боловсролын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн – П.Нямдаваа
  • Дуу хөгжмийн сургалт, урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн – М.Октябрь
  • Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн – Ч.Тунгалагтамир
  • Монгол хэл, уран зохиолын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн – Н.Энхгэрэл
  • Нийгмийн ажил, хүүхдийн төлөвшил хариуцсан мэргэжилтэн – Н.Түвшинзаяа
 3. Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга  – Б.Мөнхзул
 • Статистик мэдээлэл, судалгаа, хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн – Н.Батсайхан
 • Төсөв, санхүүгийн мэргэжилтэн, нягтлан бодогч – С.Алтай
 • Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч – Л.Гэрэлмаа
 • Жолооч – Б.Цогтбаатар
 • Нярав – Б.Дорждэрэм
 • Үйлчлэгч – Н.Жүгдэрмаа