ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ ЭНГИЙНЭЭС ЭХЭЛДЭГ.

Цахим хурал зохион байгууллаа.

Засгийн газрын шийдвэрээр хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 2022.02.14-ний өдрөөс 100% танхимаар  хичээллүүлэхээр болсонтой холбоотой Боловсрол, Шинжлэх ухааны…

ХОЦРОГДЛЫГ ОНОШЛОХ ҮНЭЛГЭЭ

ХОЦРОГДЛЫГ ОНОШЛОХ ҮНЭЛГЭЭ Оношлох үнэлгээг 2021 оны 09-10 дугаар сард зохион байгуулж 755 сургуулийн 2-12 дугаар…

Засгийн газрын хуралдаан

Сурагчдын амралтыг 7 хоногоор сунгаж ирэх 2-р сарын 14-өөс дараах байдлаар эхлүүлэхээр шийдвэрлэлээ. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ…

ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ

Боловсрол судлалын оны шилдэг илтгэл шалгаруулах аймгийн уралдаан “БАГШ НАРЫН ӨСӨЛТӨД АХМАД БАГШ НАРЫН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ…

Архангай аймгийн Боловсролын салбар тоон мэдээ