Цахим хурал зохион байгууллаа.

Засгийн газрын шийдвэрээр хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 2022.02.14-ний өдрөөс 100% танхимаар  хичээллүүлэхээр болсонтой холбоотой Боловсрол, Шинжлэх ухааны…

Архангай аймгийн Боловсролын салбар тоон мэдээ

   

ЮНЕСКО-ийн “Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай” 2005 оны конвенцын шинжээч бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдлаа.

Соёлын олон янз байдлын олон улсын сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “СОЁЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ЧАДАВХЫГ…

Continue Reading