ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ ЭНГИЙНЭЭС ЭХЭЛДЭГ.

ХОЦРОГДЛЫГ ОНОШЛОХ ҮНЭЛГЭЭ

ХОЦРОГДЛЫГ ОНОШЛОХ ҮНЭЛГЭЭ Оношлох үнэлгээг 2021 оны 09-10 дугаар сард зохион байгуулж 755 сургуулийн 2-12 дугаар…

Засгийн газрын хуралдаан

Сурагчдын амралтыг 7 хоногоор сунгаж ирэх 2-р сарын 14-өөс дараах байдлаар эхлүүлэхээр шийдвэрлэлээ. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ…

ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ

Боловсрол судлалын оны шилдэг илтгэл шалгаруулах аймгийн уралдаан “БАГШ НАРЫН ӨСӨЛТӨД АХМАД БАГШ НАРЫН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ…