Цахим хурал зохион байгууллаа.

Засгийн газрын шийдвэрээр хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 2022.02.14-ний өдрөөс 100% танхимаар  хичээллүүлэхээр болсонтой холбоотой Боловсрол, Шинжлэх ухааны газраас Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх байгууллагын удирдлагатай цахим хурал зохион байгуулж, тушаал шийдвэр танилцуулж үйл ажиллагаанд нь чиглэл өглөө.